ИЗВЕДБА НА СПЕЦИФИЧНИ
РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

УСЛУГИ

Синтек денес дејствува во следните области:изградба, санација и зајакнување на објекти, хидрозаштита, ​​изведба на подови со посебни барања... Ги има сертификатите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Услугите ги нуди во Македонија, Србија, Црна Гора, Украина, итн.

Квалитетно. Професионално. Модерно.